یادآوری سخنان محامی نماینده خامنه ای در بلوچستان

محامی نماینده خامنه ای و معروف به آخوند ده هزاری دو سال پیش با غرور و تکبر سخنانی بر زبان آورد که هم مولانا عبدالحمید را تحقیر کرد و هم به مولانا کوهی توهین؛

در سخنان خود چنین گفته بود:

♦️ از مولوی عبدالحمید پرسیدم انصافا ایشان(مولوی کوهی) صلاحیت مدرسه داری و طلبه پروری دارند که آقای عبدالحمید خندید و چیزی نگفت.

♦️(مولوی کوهی) فکر کرد چون به او تذکر داده نمی شود ترسی وجود دارد، اما احضار شد.

♦️نباید شخصی احساس کند هر کار بکند هیچکس به او کاری ندارد.

♦️ خود مولوی عبدالحمید گفتند او را نصیحت کردم اما فایده نداشته است.

♦️کل استان هم آشوب شود یک روزه جمع می کنند.

♦مولوی عبدالحمید خواستار رافت نظام با مولوی کوهی شده است.

🔻پی نوشت:

کلیه مطالبات مولانا کوهی در چهارچوب دفاع از حقوق مردم بلوچ بوده است. هنگامی که همه علما لحنشان را عوض کردند ایشان لحنش همچنان بر دفاع از مردم استوار بود. مولانا فضل الرحمن کوهی ثابت کرد که یک رهبر شکست ناپذیر است. به گفته محامی او زیر فشار هیچگاه حاضر به پذیرش مطالبات حکومت نشد تا آزاد شود. عملکرد وی با ستمگری های حکومت دقیقا همانند امام ابوحنیفه است.

بخاطر دخالت های محامی، رمضان امسال نیز در حالیکه به دیگر زندانیان در بند روحانیون مرخصی داده بودند به مولانا کوهی مرخصی ندادند.
اکنون جنگی روانی علیه محامی در بلوچستان به راه افتاده که بعد از افشای گروگانگیری سرداران سپاه زیر دست او این فشارها افزایش یافته است.

مبارزات ملت بلوچ تا اخراج این بیگانگان استعمارگر و احیای دولت ملی بلوچستان ادامه خواهد داشت