پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023 - 13:18

یا زندگی در ذلت را بپذیریم و همچنان غلام گجر باقی بمانیم یا راه مبارزه برای رسیدن به عزت و سربلندی را در پیش بگیریم