بچه های گرسنه

آگوست 6, 2021
398 بازدید

‏وقتی دوربین شون کار نکرد،  گرم کرده بود باطریش خالی شده بود زیر گرمای ۵۰ درجه به بچها گفتن برین ما وسایل توزیع نمیکنیم  چون نمیتونیم از شما فیلم  بگیریم…

‏وقتی دوربین شون کار نکرد،  گرم کرده بود باطریش خالی شده بود زیر گرمای ۵۰ درجه به بچها گفتن برین ما وسایل توزیع نمیکنیم 

چون نمیتونیم از شما فیلم  بگیریم…

برچسب ها