اعدام یعنی گرفتن حق حیات از یک انسان!

اعدام یعنی گرفتن حق حیات از یک انسان!
ژوئن 13, 2022
203 بازدید

بعد از یک دست شدن حکومت اسلامی ایران با ریاست قالیباف بر مجلس، اژه‌ای بر قوه قضائیه و ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه جنایت‌ها در بلوچستان علیه ملت بلوچ افزایش یافت، این درحالی است که افرادی که شرکت در انتخابات رژیم را راهی برای حل مشکلات میدانند به ابراهیم رئیسی رای داده و از او […]

بعد از یک دست شدن حکومت اسلامی ایران با ریاست قالیباف بر مجلس، اژه‌ای بر قوه قضائیه و ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه جنایت‌ها در بلوچستان علیه ملت بلوچ افزایش یافت، این درحالی است که افرادی که شرکت در انتخابات رژیم را راهی برای حل مشکلات میدانند به ابراهیم رئیسی رای داده و از او حمایت کرده بودند تا بتوانند مشکلات ملت بلوچ را از طرق قانونی جمهوری اسلامی پیگیری کنند.

اما مشکلات حل نشد که هیچ دور جدیدی از قتل عام جوانان بلوچ آغاز شد.

تا استعمار گجر باقی باشد ما خواهیم بود و دیدن جنایت‌ها و ظلم ها؛ اکنون زمان اندیشیدن به درست ترین راه حل است.
و آن مبارزه و #باهند  برای شکست استعمار و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان است.

برچسب ها اعدامباهند