بسیج تبلور نفاق و دورویی

بسیج تبلور نفاق و دورویی
مارس 12, 2022
99 بازدید

سالها پیش خمینی دستور به تشکیل #بسیج داد و در زمان جنگ ایران و عراق جوانان و حتی کودکانی با عنوان بسیجی به جنگ فرستاده شدند. بسیج بهانه ای بود تا رژیم آخوندی لشکری با هزینه بسیار کم در اختیار داشته باشد و همچنین از این طریق بتواند نفوذ خود را جامعه گسترش دهد. بمرور […]

سالها پیش خمینی دستور به تشکیل #بسیج داد و در زمان جنگ ایران و عراق جوانان و حتی کودکانی با عنوان بسیجی به جنگ فرستاده شدند.

بسیج بهانه ای بود تا رژیم آخوندی لشکری با هزینه بسیار کم در اختیار داشته باشد و همچنین از این طریق بتواند نفوذ خود را جامعه گسترش دهد.
بمرور بسیج بسط پیدا کرد و در مدارس، دانشگاه ها و ادارات و اصناف دفاتر آن تأسیس شد و مزایایی برای بسیجیان درنظر گرفته و اسلحه نیز داده شدند.

حضور بسیجیان در سرکوب اعتراضات آبان ماه ۹۸ و کشتار مردم بسیار پررنگ بوده و بعد از آن آموزش نظامی بسیجیان و دادن تسهیلات و مزایا به آنان جز برنامه های خاص رژیم قرار گرفت.

در بلوچستان نیز بسیج سابقه طولانی دارد و مردم فکر میکردند که نوعی خدمت و شرکت در جهاد سازندگی است اما اکنون واضح گشته که جذب مردم و جوانان بلوچ در بسیج که وابسته به سپاه است تنها به قصد سوء استفاده و کسب اطلاعات و سرکوب صورت میگیرد.

بسیجیان به نوعی دچار چندگانگی شخصیتی میشوند از یک طرف منافع فردی و یا قومی و از طرفی حس بلوچ بودن و منافع ملی و اینان با وجود اینکه جذبات ملی بلوچی دارند اما مجبور به خیانت به ملت خود میشوند.

اکنون در بلوچستان بسیجی بودن نه تنها افتخاری نیست بلکه ننگی محسوب میشود و مردم بسیجیان را با نگاه مخبر و لگور می‌بینند و این باعث ایجاد شکاف در بین جامعه بلوچستان شده است.

رژیم به روزهای و ماه‌های پایانی خود نزدیک شده و امیدواریم با برچیده شدن آن نظام دورویی و نفاق از جامعه نیز برچیده شود
امیدواریم بلوچهایی که عضو بسیج هستند قلبا در کنار مردم باشند و در اولین فرصت به جمع مبارزان وطن بپیوندند

برچسب ها بسیجسپاه