بلوچستان ای وطنم!

بلوچستان ای وطنم!
می 29, 2022
51 بازدید

بلوچستان سالهاست که تحت استعمار بیگانگان است و ملت بلوچ در بدترین وضعیت؛ اما همانگونه که ملتهای دیگر توانستند زنجیرهای استعمار را شکسته و آزادی را تجربه کنند ما نیز خواهیم توانست. امروز ملت بلوچ به آن آگاهی و بینش رسیده است که به غلامی و بردگی رضایت ندهد و راه خود برای آزادی را […]

بلوچستان سالهاست که تحت استعمار بیگانگان است و ملت بلوچ در بدترین وضعیت؛ اما همانگونه که ملتهای دیگر توانستند زنجیرهای استعمار را شکسته و آزادی را تجربه کنند ما نیز خواهیم توانست.

امروز ملت بلوچ به آن آگاهی و بینش رسیده است که به غلامی و بردگی رضایت ندهد و راه خود برای آزادی را پیدا کند، بزودی ملت بلوچ به تمامی حقوق از دست رفته خود خواهد رسید و در بلوچستانی آزاد و آباد بسوی پیشرفت و توسعه گام برخواهد داشت.

 

برچسب ها مملکت بلوچستان