بیگانه!

بیگانه!
ژوئن 8, 2022
21 بازدید

مترادف بیگانه در کتب لغت چنین آمده است: اجنبی، خارجی، غریب، غریبه، غیر، متنکر، ناآشنا، ناشناس، نامحرم   غیر. ناآشنا. (غیاث ) مقابل آشنا. (از ناظم الاطباء). مقابل خودی. اجنبی. غریبه و اجنبی و کسی که از مردم آنجا نباشد. (از ناظم الاطباء). بیرونی، جز اهل وطن. و اما اکنون میخواهم حقیقی را برای تو […]

مترادف بیگانه در کتب لغت چنین آمده است:
اجنبی، خارجی، غریب، غریبه، غیر، متنکر، ناآشنا، ناشناس، نامحرم

  غیر. ناآشنا. (غیاث ) مقابل آشنا. (از ناظم الاطباء). مقابل خودی. اجنبی. غریبه و اجنبی و کسی که از مردم آنجا نباشد. (از ناظم الاطباء).
بیرونی، جز اهل وطن.

و اما اکنون میخواهم حقیقی را برای تو بازگو کنم.
نودسال قبل بیگانگانی بر سرزمین ما حمله کردند و با ریختن خون‌های بسیار بلوچستان را تصرف کردند و پرچم فاشیسم  را بر قلعه های بلوچستان نصب کردند.

از آنجا که خون انسانهای بیگناه هرگز بی‌جواب نمی‌ماند، هر دو شاه پهلوی از تخت خلع شده و در غربت گرفتار مرگ شدند و بعد از آنها رژیم آخوندی برسرکار آمد و تا حال کشتار فرزندان بلوچستان ادامه دارد.

اما همچنانکه صاحبان تخت و تاج #پهلوی با دستان خون‌آلود گرفتار ذلت شدند بزودی این اراذل و اوباش و سرکرده شان علی خامنه ای نیز به سرنوشت آنان دچار خواهند شد.

امروز وظیفه من و تو مبارزه برای حق خواهی و تشکیل دولت بلوچستان برای شکست سلطه بیگانگان و ساختن گلزمین است.

با نگاهی به تجارب گذشته و امید به آینده بلوچستان را خواهیم ساخت.

اما حضور تو در مبارزات ملی سازمان یافته میتواند بلوچستان را قدرتمندتر کند؛ چون به تنهایی و به دور از جماعت،  مبارزه کردن اثراتی قابل توجه نخواهد شد.

پس به ما در جنبش سهاب و بلوچستانءِ راجی تپاکی بپیوند تا راه، روش و قواعد مبارزه را یادبگیری و کاروان جنبش ملی بلوچستان را همراهی کنی.

برچسب ها بیگانهپهلوی