تا کی خواهید توانست خشم مردم را کنترل کنید؟

تا کی خواهید توانست خشم مردم را کنترل کنید؟
می 24, 2022
52 بازدید

سالهاست که خامنه‌ای اعتراضات مردمی را به سختی سرکوب میکند و در هر اعتراضی از ۸۷ گرفته تا امروز تعدادی از جوانان توسط نیروهای نظامی کشته شده‌اند. مردمی که بر اثر سیاست های خامنه‌ای به فقر و فلاکت کشته شده اند و از تهیه کردن نان شب خود عاجز گشته‌اند و علاوه بر این جان […]

سالهاست که خامنه‌ای اعتراضات مردمی را به سختی سرکوب میکند و در هر اعتراضی از ۸۷ گرفته تا امروز تعدادی از جوانان توسط نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

مردمی که بر اثر سیاست های خامنه‌ای به فقر و فلاکت کشته شده اند و از تهیه کردن نان شب خود عاجز گشته‌اند و علاوه بر این جان عزیزان شان گرفته شده تا کی صبر خواهند کرد، روزی این آتشفشان فوران خواهد کرد و خامنه‌ای و مزدورانش را خواهد سوزاند.

جمهوری اسلامی منتظر  فوران آتشفشان #تفتان نیز باشد چون اگر آتشفشان بلوچستان روشن شود غیرقابل کنترل خواهد بود، ملت بلوچ که در طول این صدسال اخیر از حکومت گجر استعمارگر هزاران ظلم به چشم دیده روزی برای جمع کردن بساط استعمار بپاخاسته و آنها را به آشغال دانی تاریخ خواهد انداخت.

مبارزات ملی بلوچستان در حال سازماندهی است و از تمامی مردم و بخصوص جوانان دعوت به همراهی و همکاری در راه #باهند و مبارزه میکنیم..
به امید شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان

برچسب ها اعتراضات مردمیباهنڈخامنه ای