بخشی از استراتژی بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ وحدت سرزمینی بلوچستان غربی است

آگوست 6, 2021
386 بازدید

یعنی ما طبعا هرگونه تقسیم مجدد بلوچستان را  نفی کرده و با آن مبارزه می کنیم.  ما حرکت گسترده و کمپین نه به تقسیم بلوچستان را تا یکپارچگی مجدد سرزمین اجدادی بلوچ،  تاسیس مجلس ملی بلوچستان و همچنین  تشکیل دولت ملی بلوچستان ادامه خواهیم داد.  مناطق پنج گانه بلوچستان در اداره امور خویش  خودمختار خواهند […]

یعنی ما طبعا هرگونه تقسیم مجدد بلوچستان را  نفی کرده و با آن مبارزه می کنیم. 

ما حرکت گسترده و کمپین نه به تقسیم بلوچستان را تا یکپارچگی مجدد سرزمین اجدادی بلوچ،  تاسیس مجلس ملی بلوچستان و همچنین  تشکیل دولت ملی بلوچستان ادامه خواهیم داد.

 مناطق پنج گانه بلوچستان در اداره امور خویش 

خودمختار خواهند بود.

پیش به سوی یکپارچگی و احیای حاکمیت ملی بلوچستان

برچسب ها