زبان مادری

زبان مادری
فوریه 21, 2022
106 بازدید

زبان مادری هرکس زبان ملی اوست چون زبان متعلق به آب و خاکی است که کودک در آن زندگی میکند کودکان بلوچ تا ۷سالگی به زبان مادری خود یعنی زبان بلوچی سخن میگویند و وقتی برای یادگیری به مدرسه می‌روند تا علم بیاموزند معلمان به جای آموختن علم به کودکان بلوچ، زبان مادری یعنی زبان […]

زبان مادری هرکس زبان ملی اوست چون زبان متعلق به آب و خاکی است که کودک در آن زندگی میکند

کودکان بلوچ تا ۷سالگی به زبان مادری خود یعنی زبان بلوچی سخن میگویند و وقتی برای یادگیری به مدرسه می‌روند تا علم بیاموزند
معلمان به جای آموختن علم به کودکان بلوچ، زبان مادری یعنی زبان بلوچی را از آنها میگیرند و مجبور به یادگیری و سخن گفتن به زبان فارسی میشوند واین یعنی گرفتن هویت آنها و این باعث میشود کودکان در یادگیری با مشکل مواجه شده و حتی در مواقعی ترک تحصیل کنند

ملت بلوچ در بلوچستان برای یک کار ساده اداری باید هویت و زبان خود را کنار گذاشته و به زبان گجر سخن بگویند تا کارشان را انجام دهند.

هویت ما مجموعه ای از زبان، تاریخ و فرهنگ ماست، برای حفظ هویت خود باید کوشا باشیم

برچسب ها زبان مادریماتی زبان