زیر عبای سید محرومان چه خبر است ؟

زیر عبای سید محرومان چه خبر است ؟
می 24, 2022
58 بازدید

خامنه‌ای برای یک دست سازی نظام حکومتی خود ابراهیم رئیسی را رئیس جمهور و قالیباف را رئیس مجلس کرد و همه اختیارت به سپاه داده شد تا اینگونه بتواند هر نوع قیام و خیزش مردمی را سرکوب کند. خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نه تنها اعتبار خود را از دست داده اند بلکه همه مردم در […]

خامنه‌ای برای یک دست سازی نظام حکومتی خود ابراهیم رئیسی را رئیس جمهور و قالیباف را رئیس مجلس کرد و همه اختیارت به سپاه داده شد تا اینگونه بتواند هر نوع قیام و خیزش مردمی را سرکوب کند.

خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نه تنها اعتبار خود را از دست داده اند بلکه همه مردم در جغرافیای فعلی ایران خواستار براندازی هستند.
در طول تاریخ دیکتاتور ها سعی داشته اند تا با زور و سرکوب خود را نگه دارند اما نتیجه برعکس بوده و ساقط شده اند.

بعد از رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی آمار اعدامیان بلوچ و کشتار سوخت‌بران بالا رفت و وضعیت اقتصادی در بلوچستان بسیار وخیم شده اما در همین اوضاع باز هم عده ای مزدور قصد دارند تا واقعیت ها را کتمان کنند تا چهره خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را سرخ نشان دهند.

در چنین شرایطی ملت بلوچ راهی جز #باهند ، مقاومت و مبارزه ندارند و اگر در این راه پا نگذارند محکوم به نابودی خواهند شد.
ایستادگی در برابر ظلم و ظالم راه مردان و زنان بزرگ و دلاور است و شهادت افتخاری عظیم

برچسب ها باهنڈدیکتاتوررئیسیسید محرومان