سپاه پاسداران چرا میخواهد زخمی شدن سردار الماسی را پنهان کند؟!

سپاه پاسداران چرا میخواهد زخمی شدن سردار الماسی را پنهان کند؟!
آوریل 23, 2022
207 بازدید

۱. حسین الماسی دارای رتبه سردار یکی از بالاترین رتبه های نظامی سپاه پاسداران بوده است. ۲. الماسی فرمانده نیروهای مخصوص کماندو از زبده ترین نیروهای اموزش دیده سپاه در شرق جغرافیای ایران بوده است. ۳. سردار الماسی خود مسئول تامین امنیت در منطقه خود بوده و نیروهایش را همیشه به عنوان قوی ترین نیروها […]

۱. حسین الماسی دارای رتبه سردار یکی از بالاترین رتبه های نظامی سپاه پاسداران بوده است.

۲. الماسی فرمانده نیروهای مخصوص کماندو از زبده ترین نیروهای اموزش دیده سپاه در شرق جغرافیای ایران بوده است.

۳. سردار الماسی خود مسئول تامین امنیت در منطقه خود بوده و نیروهایش را همیشه به عنوان قوی ترین نیروها معرفی می کرده است.

۴. زخمی شدن وی توسط بلوچها، هزینه سنگینی برای سپاه خواهد داشت که مدعی تامین امنیت نیروهای خود بوده است.

۵. این واقعه در حالی اتفاق افتاده که سپاه در حال رجز خوانی قدرت است و این مساله اقتدار سپاه را کاملا پوشالی نشان خواهد داد.

در چنین شرایطی سپاه با تمام توان در حال پنهان کردن زخمی شدن سردار الماسی است که البته با یک سوال ساده رسوا خواهند شد:

به سردارتان که میگویید: «سالم است» بفرمایید امروز سوم اردیبهشت برای پایان دادن به قول شما «شایعات» یک ویدیو ضبط کند و بگوید: من سالم هستم و اتفاقی برایم نیفتاده است و چند تا حرف اقتداری علیه دژمن بزند!

این گوی و این میدان! با یک ویدیو ساده حسب فوق، ثابت کنید که در بستر مرگ نیست و «اقتدار» پوشالی خود را حفظ کنید.

برچسب ها حسین الماسیسپاه پاسداران