عباس خلعتبری وزیر امور خارجه رژیم پهلوی و رئیس پیمان سنتو:

عباس خلعتبری وزیر امور خارجه رژیم پهلوی و رئیس پیمان سنتو:
می 24, 2022
152 بازدید

” تصور ما در سنتو همیشه این بود که بلوچها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند بنابراین تلاش ما این بود که تا حد ممکن آنها را از نظر سیاسی ضعیف، عقب مانده و نامتحد نگه داریم.” دشمنی گجر با ما سابقه طولانی دارد اما جمهوری اسلامی […]

” تصور ما در سنتو همیشه این بود که بلوچها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند بنابراین تلاش ما این بود که تا حد ممکن آنها را از نظر سیاسی ضعیف، عقب مانده و نامتحد نگه داریم.”

دشمنی گجر با ما سابقه طولانی دارد اما جمهوری اسلامی با شدت بیشتری علیه ما عمل کرده، اینکه ما بعد از سقوط رژیم آخوندی، دوباره تحت سلطه و سیطره گجر زندگی کنیم و به آن رضایت بدهیم بزرگترین اشتباه ممکن خواهد بود و کسانی که به دنبال این چیز باشند خائن به ملت و وطن هستند.

هدف ما باید شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان باشد

برچسب ها پهلویسنتوعباس خلعتبری