فقر و محرومیت در بلوچستان چرا ذهن‌های ما را آزار نمیدهد؟

فقر و محرومیت در بلوچستان چرا ذهن‌های ما را آزار نمیدهد؟
می 17, 2022
48 بازدید

فقر و محرومیت در یکصد سال اخیر ، بسیار چهره وحشتناکی در بلوچستان داشته است اما با این وجود بصورت جدی به آن پرداخته نشده است. جمهوری اسلامی از یک طرف برای حفظ آبروی نداشته خود مانع از پرداخته شدن به موضوع داشته و از طرفی دیگر فعالان بلوچ نیز در مطرح کردن آن کوتاهی […]

فقر و محرومیت در یکصد سال اخیر ، بسیار چهره وحشتناکی در بلوچستان داشته است اما با این وجود بصورت جدی به آن پرداخته نشده است.

جمهوری اسلامی از یک طرف برای حفظ آبروی نداشته خود مانع از پرداخته شدن به موضوع داشته و از طرفی دیگر فعالان بلوچ نیز در مطرح کردن آن کوتاهی کرده اند و همه این مسایل دست در دست هم داده تا باعث شود که ذهن های ما درگیر این مسئله پیچیده نشود.

 

پیامدهای فقر و محرومیت بسیار سخت بوده و سبب آسیب های فراوان بر افراد و جامعه وارد خواهد کرد و سبب گسترش فحشا و دزدی و از بین رفتن اخلاق و کرامت انسانی میشود و جامعه ای که گرفتار آن شود هرگز به تعالی نخواهد رسید.

 

برای از بین بردن فقر و محرومیت نمیتوان بر جمهوری اسلامی اعتماد کرد چرا که خود آن مسبب آن است؛ ما برای تغییر وضعیت موجود باید به احیای دولت ملی بلوچستان بیندیشیم تا بعد از بدست گرفتن اداره بلوچستان منابع و ذخایر این سرزمین برای آبادانی و پیشرفت مملکت بلوچستان استفاده شود.

برچسب ها فقرمحرومیتمحرومین