مادرم بلوچستان

مادرم بلوچستان
فوریه 18, 2022
87 بازدید

ای سرزمینم ای مادرم بلوچستان آری! بلوچستانم من فرزندت هستم و تو مادر من آن مهری که تو نسبت به فرزندت داری، فرزندت آن را یا به فراموشی سپرده یا بی تفاوت شده است! بلوچستانم! با خود فکر می کنم آن دَینی را که نسبت به تو دارم ادا نکرده ام و این مرا آزرده […]

ای سرزمینم ای مادرم بلوچستان

آری!
بلوچستانم من فرزندت هستم و تو مادر من
آن مهری که تو نسبت به فرزندت داری، فرزندت آن را یا به فراموشی سپرده یا بی تفاوت شده است!

بلوچستانم!
با خود فکر می کنم آن دَینی را که نسبت به تو دارم ادا نکرده ام و این مرا آزرده کرده و می رنجاند.

زبانم از یاد کردن نامت، وجودت و مردمانت که نتوانسته ام برایت کاری کنم بند می آید!
گاهی اوقات با مشاهده درد و رنج ملتم اشک سرازیر می شود و بغض در گلویم همانند آتش فوران می کند!
اما هیچ گاه آن را نشان نخواهم داد؛ چرا که هستند کسانی که برای مادرم و ملتم تمام سختی ها را به جان خریده، زندگی خود را فدا کرده تا روزهای خوب را برای نسل آینده ام هدیه دهند!

#من_هم_مزارم و تا آخرین لحظه بر اهدافی که به نفع سرزمین و ملتم باشد پا پس نخواهم کشید.

برچسب ها بلوچستانمملکت بلوچستان