مبارزات حق طلبانه ملت بلوچ در حال گسترش است

مبارزات حق طلبانه ملت بلوچ در حال گسترش است
فوریه 1, 2022
73 بازدید

استعمارگران با کشتن جوانان قصد جلوگیری از مبارزات دارند اما فراموش کرده اند که این خونها بیداری و شعله مبارزات را سوزان تر خواهد کرد. ملت بلوچ تصمیم خود را گرفته و به هدف خود خواهد رسید هدف: شکست استعمار و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان

استعمارگران با کشتن جوانان قصد جلوگیری از مبارزات دارند اما فراموش کرده اند که این خونها بیداری و شعله مبارزات را سوزان تر خواهد کرد.
ملت بلوچ تصمیم خود را گرفته و به هدف خود خواهد رسید
هدف:
شکست استعمار و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان

برچسب ها دولت ملی بلوچستانمملکت بلوچستان