مزار گمنام» چه کسی است و چگونه عمل میکند؟!

مزار گمنام» چه کسی است و چگونه عمل میکند؟!
آوریل 24, 2022
220 بازدید

هر فرد بلوچی که در راستای باهَند و مقاومت در مقابل ارگان های استعماری گجر دست به اقدام عملی عادلانه بزند یک «مزار گمنام یا ناشناس» است. – من چگونه میتوانم یک «مزار گمنام» باشم؟ برای اینکه یک مزار گمنام باشی کافی است، دوستانت را جمع کنی و تیم خود را تشکیل دهید و برای […]

هر فرد بلوچی که در راستای باهَند و مقاومت در مقابل ارگان های استعماری گجر دست به اقدام عملی عادلانه بزند یک «مزار گمنام یا ناشناس» است.

– من چگونه میتوانم یک «مزار گمنام» باشم؟

برای اینکه یک مزار گمنام باشی کافی است، دوستانت را جمع کنی و تیم خود را تشکیل دهید و برای مقاومت دست به کار شوید.

– نه پول داریم نه تجهیزات، چگونه عمل کنیم؟!

اولین اصل برای تبدیل شدن به مزار داشتن «خواست و هدف» است، و سپس «برنامه ریزی برای یک کار کوچک»! همه آنچه می خواهی در اطراف تو وجود دارند، تو فقط باید بخواهی تا ببینی، و اقدام کنی تا بدست بیاوری!

یک مثال برای اینکه بهتر بفهمی:

در کشور کنگو که زیر استعمار بلژیک قرار داشت یک پُستچی معمولی به نام پاتریس لومومبا بود. وی ظلم و ستم استعمارگران بلژیک را هر روز می دید و به آزادی فکر میکرد، اما روزی فکری به ذهنش رسید او فکر کرد از اینکه تنها نشسته باشد و منتظر رسیدن حمایتی از جایی بماند، بهتر است از یک اقدام کوچک شروع کند. او ابتدا یک مامور نظامی استعمارگر را زیر چشم گرفت، در فرصتی مناسب به وی یورش برد و سلاحش را برداشت. سپس چند نفر را هم تیمی خود ساخت و به یک مرکز اقتصادی استعمارگران بلژیکی حمله کرد و پول خوبی به دست آورد، سپس تیم خود را بزرگ کرد و به یک محل دپوی اسلحه استعمارگران حمله کرد و از این طریق یک گروه بزرگ ساخت. در نهایت با افزایش این نیروها کشور کنگو از دست بلژیک آزاد شد و دیگر کسی تحت ظلم و جور استعمارگران نماند.

اکنون با خودت فکر کن؛ اگر این فرد مینشست و میگفت: کسی به من تجهیزات و پول بدهد تا فعالیت کنم آیا به آزادی میرسید؟! خیر.

تو هم از همین امروز به یک «مزار گمنام» تبدیل شو، از یک کار کوچک شروع کن، اطراف تو همه چیز هست، فقط اراده تو را میخواهد که مزار شویی تا آنها را ببینی.

– چرا مزار «گمنام»؟!

فرد گمنام به کسی میگویند که مبارزاتش را برای هدفی بزرگ انجام میدهد نه برای خودش، و برای کسی از کارش تعریف نمیکند، بلکه نتیجه برای او مهم است و بس! و حتی اعضای نزدیک خانواده نمیدانند.

در شرایطی که سلطه و نفوذ دشمن در سرزمینمان گسترده است و مخبر و جاسوس زیاد است، بهترین روش برای پیروزی، اقدام پنهانی است، به گونه ای که هیچ کس نداند تو یک مزاری اما در پنهانی از تو فرد مبارزتری نباشد.

– هدف چه است؟!

آزادی و احیای دولتی در بلوچستان برای رسیدن به امنیت و توسعه و عدالت.

سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان – سهاب

برچسب ها مزار گمنام