منافع ملی بلوچ قربانی خواسته های شخصی و قومی؟!

منافع ملی بلوچ  قربانی خواسته های شخصی و قومی؟!
ژوئن 8, 2022
147 بازدید

در قرن اخیر متاسفانه « #منافع_ملی_بلوچ » قربانی خواسته های فردی و قومی شده و در نتیجه آن ما گرفتار وضعیت موجود شده‌ایم. نکته قابل تامل اینجاست که با فدا کردن منافع ملی، همه اقوام و افراد ملت بلوچ گرفتار درد و عذاب شده اند و تنها عده‌ای مزدور با خیانت به خاک و ملت […]

در قرن اخیر متاسفانه « #منافع_ملی_بلوچ » قربانی خواسته های فردی و قومی شده و در نتیجه آن ما گرفتار وضعیت موجود شده‌ایم.

نکته قابل تامل اینجاست که با فدا کردن منافع ملی، همه اقوام و افراد ملت بلوچ گرفتار درد و عذاب شده اند و تنها عده‌ای مزدور با خیانت به خاک و ملت در این استبداد و ظلم حاکمان توانستند به نوایی برسند که یک درصد و حتی کمتر از آن تخمین زده میشوند.

اگر قبلاً رسانه ای نبود و فضای اطلاعاتی و ارتباطی وجود نداشت تا اخبار و احوال به مردم برسد و کسانی جرات می کردند تا به ملت خیانت کنند اکنون همه راهها بسته شده و خائنین در کمترین زمان رسوا میشوند؛ کسانی که در این زمان باز هم جرأت خیانت به بلوچ و بلوچستان داشته باشند و منافع ملی بلوچ را سودا کنند به یقین رسوای عالم خواهند شد

وظیفه یکایک ما حفظ منافع ملی و تلاش برای شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان است

برچسب ها منافع ملی بلوچ