ناکامی دروغ پردازان هویت آریایی در برابر بیداری جوانان بلوچ!

ناکامی دروغ پردازان هویت آریایی در برابر بیداری جوانان بلوچ!
می 27, 2022
94 بازدید

بعد از روی کار آوردن رضا خان پالانی توسط بریتانیا در جغرافیای فعلی ایران، جعل تاریخ و هویت سازی در راستای اهداف پهلوی و افزایش سلطه بیشتر بر ملل تحت استعمار و نابودی هویت آنها با قدرت در دستور کار قرار گرفت و هزاران کتاب و مقاله نوشته شد. زمانی بود که جوانان تحصیلکرده ما […]

بعد از روی کار آوردن رضا خان پالانی توسط بریتانیا در جغرافیای فعلی ایران، جعل تاریخ و هویت سازی در راستای اهداف پهلوی و افزایش سلطه بیشتر بر ملل تحت استعمار و نابودی هویت آنها با قدرت در دستور کار قرار گرفت و هزاران کتاب و مقاله نوشته شد.

زمانی بود که جوانان تحصیلکرده ما از آریایی و ایرانی بودن بلوچ سخن میگفتند اما فعالیت های بیداری بخش مزاران بلوچستان با معرفی هویت، فرهنگ و تاریخ بلوچ سبب شد تا ملت بلوچ با تمدن کهن و پرافتخار خود آشنا شده و هویت مستقل خود را بشناسند.

بیداری، آگاهی و اتحاد ملت بلوچ نیرویی قدرتمند است که سبب شکست استعمار گجر و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان خواهد شد.

برچسب ها پهلویرضا خان پالانی