ناکامی دروغ پردازان هویت آریایی در برابر بیداری جوانان بلوچ!

ناکامی دروغ پردازان هویت آریایی در برابر بیداری جوانان بلوچ!
می 27, 2022
8 بازدید

بعد از روی کار آوردن رضا خان پالانی توسط بریتانیا در جغرافیای فعلی ایران، جعل تاریخ و هویت سازی در راستای اهداف پهلوی و افزایش سلطه بیشتر بر ملل تحت استعمار و نابودی هویت آنها با قدرت در دستور کار قرار گرفت و هزاران کتاب و مقاله نوشته شد. زمانی بود که جوانان تحصیلکرده ما […]

بعد از روی کار آوردن رضا خان پالانی توسط بریتانیا در جغرافیای فعلی ایران، جعل تاریخ و هویت سازی در راستای اهداف پهلوی و افزایش سلطه بیشتر بر ملل تحت استعمار و نابودی هویت آنها با قدرت در دستور کار قرار گرفت و هزاران کتاب و مقاله نوشته شد.

زمانی بود که جوانان تحصیلکرده ما از آریایی و ایرانی بودن بلوچ سخن میگفتند اما فعالیت های بیداری بخش مزاران بلوچستان با معرفی هویت، فرهنگ و تاریخ بلوچ سبب شد تا ملت بلوچ با تمدن کهن و پرافتخار خود آشنا شده و هویت مستقل خود را بشناسند.

بیداری، آگاهی و اتحاد ملت بلوچ نیرویی قدرتمند است که سبب شکست استعمار گجر و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان خواهد شد.

برچسب ها پهلویرضا خان پالانی