هر روز درباره حق حاکمیت ملی بلوچ و احیای دولت ملی بلوچستان فکر کن

هر روز درباره حق حاکمیت ملی بلوچ و احیای دولت ملی بلوچستان فکر کن
ژوئن 13, 2022
330 بازدید

در هر کجا از حق حاکمیت ملی بلوچ و تاسیس دولت ملی بلوچستان به عنوان تنها راه نجات و پیشرفت ملت بلوچ سخن بگو قبل از خواب درباره حق حاکمیت ملی بلوچ و تاسیس دولت ملی بلوچستان فکر کن بر روی کاغذ بنویس دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان تا ذهنت برای ایجاد آن فعال […]

در هر کجا از حق حاکمیت ملی بلوچ و تاسیس دولت ملی بلوچستان به عنوان تنها راه نجات و پیشرفت ملت بلوچ سخن بگو

قبل از خواب درباره حق حاکمیت ملی بلوچ و تاسیس دولت ملی بلوچستان فکر کن

بر روی کاغذ بنویس دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان تا ذهنت برای ایجاد آن فعال شود.
چون هرگاه ذهن ها چیزی را باور کنند آن چیز به وجود خواهد آمد.

بعد از نود و سه سال تجربه، ما به این نتیجه رسیده ایم که به جز مبارزه و احیای دولت ملی بلوچستان هیچ راه دیگری برای آبادانی و پیشرفت بلوچستان وجود ندارد.

برچسب ها حاکمیت ملی بلوچدولت ملی بلوچستانمملکت بلوچستان