پیام شما

پیام شما
فوریه 3, 2022
71 بازدید

بسم الرب الشهدا والمنتقم… آری این بلوچستان هست که دارد پرپر میشود بلوچستانی که خاکش وجب به وجبش بوی شجاعت و مردانگی میدهد ،بلوچستانی که سیه سواران مثل زدنی داشت بلوچستانی که سر خم نیاورد جلوی هیچ طاغوتی،بلوچستانی که انگلیسیها پرتغالیها را درهم و برهم کرد آنهم با دستان خالی،بلوچستانی که الان ما تقدیرش را […]

بسم الرب الشهدا والمنتقم…
آری این بلوچستان هست که دارد پرپر میشود بلوچستانی که خاکش وجب به وجبش بوی شجاعت و مردانگی میدهد ،بلوچستانی که سیه سواران مثل زدنی داشت بلوچستانی که سر خم نیاورد جلوی هیچ طاغوتی،بلوچستانی که انگلیسیها پرتغالیها را درهم و برهم کرد آنهم با دستان خالی،بلوچستانی که الان ما تقدیرش را براین آیه ی کریمه میگیریم (وتلک الایام نداولها بین الناس) قطعا اگر همچین آیه های مبارکی نمیبودن آتش دل ما هیچوقت فروکش نمیکرد امااا و صد اماااا که آیه ی کریمه ی(ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) را فراموش کرده ایم.
وقت برخاستن و ایستادن و تلاش برای تغییر تقدیر است، پس ای بلوچ بیدار شو و برخیز

برچسب ها پیام شما