۱۲ و ۱۳ بهمن یادآور تخریب مسجد شیخ فیض مشهد و کشتار نمازگذاران در مسجد مکی دزاپ (زاهدان) است.

۱۲ و ۱۳ بهمن یادآور تخریب مسجد شیخ فیض مشهد و کشتار نمازگذاران در مسجد مکی دزاپ (زاهدان) است.
فوریه 2, 2022
468 بازدید

۱۲ و ۱۳ بهمن یادآور تخریب مسجد شیخ فیض مشهد و کشتار نمازگذاران در مسجد مکی دزاپ (زاهدان) است. روزهای سیاه در تاریخ اهل سنت در جغرافیای ایران همزمان با پیروزی انقلاب خون و کشتار!

۱۲ و ۱۳ بهمن یادآور تخریب مسجد شیخ فیض مشهد و کشتار نمازگذاران در مسجد مکی دزاپ (زاهدان) است.

روزهای سیاه در تاریخ اهل سنت در جغرافیای ایران همزمان با پیروزی انقلاب خون و کشتار!

برچسب ها ۱۲ بهمنتخریب مسجد