سه‌شنبه 28 نوامبر 2023 - 16:01

امیر شه بخش (سُمالزی از تیره رادوزهی) امتحانات نوبت یک خلبانی را با موفقیت گذراند