برگزاری مراسم یادبود توسط بانوان بلوچ

“۴” اسفند یادبود سوختبرانی که به شهادت رسیدند.

یاد و خاطره ی تمام سوختبرانی که برای لقمه ای نان جانشان را از دست دادند تا ابد در دل ملت بلوچ جاودانه است.