توییت حبیب الله بلوچ در خصوص حکم حبس ابد برای حمید نور