پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023 - 15:03

قفل‌های استعمار را خواهیم شکست؛ آرام آرام فقط نظاره کن!