پنج‌شنبه 30 نوامبر 2023 - 14:20

هر کس که مَه توانت وتی ماتی زبانءَ به وانیت و به نبیسیت، آ بی سواتے