چرا جمهوری اسلامی ایران، به دنبال تصرف سواحل بلوچستان است!

(ژاپن منابع نفتی چابهار را استخراج خواهد کرد ، روزنامه اطلاعات 27خرداد 1336)

درسال 1890 انگلیسی ها در کلیه مناطق بلوچستان دست به کاوش های گسترده ای میزنند و معادن و منابع مختلفی را کشف میکنند.
در کلیه مناطق جنوبی بلوچستان از سراوان تا چابهار وجود نفت به اثبات میرسد،

در چابهار نزدیک بریس در روستایی بنام پهوشت، شم سر وپاسیلی پیر سهراب منابع بزرگ نفتی تخمین زده می شود و بخاطر همین جاده پیر سهراب و کنارک زیر سازی می شود که تاکنون نیز معروف به جاده انگریز است.

اما بنابر دلایل مختلف تاکنون به استخراج نفت و گاز بلوچستان دست نزده اند و گویا بعد از تکمیل برنامه تصرف سواحل بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی و پاکسازی قومی با کمک چین این امکان قوی بنظر می رسد.

استخراج معادن طلا و مس و سنگهای قیمتی بلوچستان در حال اجرا اما هیچ سهمی به ملت بلوچ نمیرسد، فردا روز در صورت استخراج نفت و گاز نیز دست و سفره ملت بلوچ خالی خواهد ماند، همانگونه که سفره عربها و لورها از منافع نفت خالی مانده است.

ما با مبارزه برای حفظ تمامیت ارضی سرزمین مان خواهیم توانست از مصادره منابع طبیعی وذخایر سرزمین مان حفاظت کرده وجلوی مصادره آنها را توسط جمهوری اسلامی بگیریم

ودرغیر این صورت با اجرایی شدن طرح های تصرف سواحل بلوچستان و پاکسازی قومی بلوچ تمامی معادن ومنابع طبیعی بلوچستان به نفع بیگانگان مصادره شده وسود آن را مسئولین ضد بلوچ جمهوری اسلامی به یغما خواهند برد.