ترسوها نمی‌توانند آزادی را بسازند

ترسوها نمی‌توانند آزادی را بسازند

اگر قورباغه‌ایی را درون ظرف آب ولرمی که روی شعله است بگذارند و کم‌کم دمای آب روی شعله، افزایش یابد قورباغه هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. آهسته آهسته هر قدر دما بالا می‌رود قورباغه‌ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. تا دمایی چنان داغ که به یکباره بدن قورباغه متلاشی شود و بمیرد.

این سکوت،انفعال، بی‌تفاوتی، غفلت و سرخوشی افراد جامعه بلوچ در شرایط موجود هم به متلاشی شدن منتهی می‌شود.

اما مسئله این است؛ ما که قورباغه نیستیم پس این کرختیِ سخت، عمیق و عجیب از کجا آمده است؟

تا به حال شده …

Read More »