آرشیو

استعمارگران به هر نامی و در هر لباسی رحم ندارند (کمبر بلوچ)

استعمارگران به هر نامی و در هر لباسی رحم ندارند (کمبر بلوچ)

جولای 17, 2022

فرانسه یکی از کشورهای استعمارگر بود که سرزمین هایی از آفریقا را تحت سلطه خود داشت.گرچه مردم فرانسه اکنون اعلامیه حقوق بشر را قبول کرده اند اما در چند دهه قبل دولت و سربازان فرانسوی مرتکب جنایات بیشماری شده اند.هنوز در فرانسه موزه ای از هزاران سرهای بریده مبارزان الجزایر و … وجود دارد. آنچه […]

دشمن اصلی هر ملتی سیاست مداران و رهبران خائن و خودخواهند که در کنار استعمارگران ایستاده اند ! (سنّاز بلوچ)

دشمن اصلی هر ملتی سیاست مداران و رهبران خائن و خودخواهند که در کنار استعمارگران ایستاده اند ! (سنّاز بلوچ)

جولای 14, 2022

سالها در گوشمان زمزمه کردند دشمن تان “آمریکاست” غافل از اینکه دشمن اصلی ما خود این استعمارگران بوده اند و ما نمی‌دانستیم تحت سلطه و استعمار اینان بوده ایم بلکه فریب خورده بودیم و آنها را از خود میدانستیم.و افراد پرنفوذ بلوچ نیز در داخل و یا خارج در بازی دادن ما خواسته یا ناخواسته […]

بلوچ شهروند درجه دو! (ملک محمد اعظم بلوچ)

بلوچ شهروند درجه دو! (ملک محمد اعظم بلوچ)

می 6, 2022

در سرزمینی که در طول تاریخ مسکن بلوچ بوده بعد از سال ۱۳۰۷ شمسی و شروع استعمار، بلوچ تبدیل به شهروند درجه دو شد.البته اگر وضعیت ملل در تمامی سرزمین های تحت استعمار بررسی شود ساکنان اصلی همیشه شهروندان درجه دو محسوب شده‌اند و این موضوع مختص بلوچ نبوده و نیست. مردم هند که وارث […]

استعمارگران به هر نامی و در هر لباسی رحم ندارند. (کمبر بلوچ)

استعمارگران به هر نامی و در هر لباسی رحم ندارند. (کمبر بلوچ)

آوریل 16, 2022

فرانسه یکی از کشورهای استعمارگر بود که سرزمین هایی از آفریقا را تحت سلطه خود داشت.گرچه مردم فرانسه اکنون اعلامیه حقوق بشر را قبول کرده اند اما در چند دهه قبل دولت و سربازان فرانسوی مرتکب جنایات بیشماری شده اند.هنوز در فرانسه موزه ای از هزاران سرهای بریده مبارزان الجزایر و … وجود دارد. آنچه […]

استعمارگران مانع اصلی پیشرفت بلوچستان !

استعمارگران مانع اصلی پیشرفت بلوچستان !

آوریل 10, 2021

یکی از دلایل حضور استعمارگران و عوامل شان در بلوچستان غارت هرچه بيشترمنابع و معادن بلوچستان است. حکومت مذهبی ـ فاشيستی ايران و دست نشاندگانش چه بر سرکارخانه بافت بلوچ در پهره و دیگر کارخانجات بلوچستان و کارگران بلوچ در آوردند؟ سنگ آهن استخراجی از گورناگِ کوه بيرک به کدام کارخانه ذوب منتقل شد؟خاک زرين […]