آرشیو

سخنرانی نادر کهرزاهی در کنفرانس کانادا و بررسی جنبش ملی بلوچستان از گذشته تا کنون

سخنرانی نادر کهرزاهی در کنفرانس کانادا و بررسی جنبش ملی بلوچستان از گذشته تا کنون

مارس 27, 2023

نادر کهرازهی گوشتانک، کانادا کنفرانس تها، بلوچستانءِ راجی مومنت و زرمبش چه پیسرا تا هنوگین دور سخنرانی نادر کهرزاهی در کنفرانس کانادا و بررسی جنبش ملی بلوچستان از گذشته تا کنون و مبارزات سیاسی ملت بلوچ ۱۸ مارس ۲۰۲۳- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

آنچه در اعتراضات ۶ ماهه جنبش ماهو بلوچ گذشت از آغاز تا حرکت به سوی زوال

آنچه در اعتراضات ۶ ماهه جنبش ماهو بلوچ گذشت از آغاز تا حرکت به سوی زوال

مارس 15, 2023

در این مقاله به صورت خلاصه آنچه در ماهیت انقلاب ۶ ماهه بلوچستان رخ داد را نگاشته ام: بلوچستان سالهاست در ستم و سرکوب شدید به سر می برد چه ستم ملی و چه ستم مذهبی. در سالهای گذشته نیز با شکل گیری جنبش ملی بلوچستان که پس از یک وقفه چند دهه ای دوباره […]

وقتی ما بلوچها در اعتراضات تنهایم چرا همچنان اعتراض خیابانی کنیم؟

مارس 12, 2023

پس از پروژه عقبنشینی اخیر در برابر شعارهای براندازانه، برخی از مردم از سویی و سایبری ها از سوی دیگر بار دیگر سوالهای نا امید کننده برای خاموشی قیام بلوچستان بیان میکند و میگویند: وقتی ما تنها در میدان هستیم همان بهتر که سکوت کنیم! یا چه نفعی دارد که در میدان اعتراضات بمانیم وقتی […]

آیا شعار مرگ بر‌خامنه ای و سپاه فحش است؟

آیا شعار مرگ بر‌خامنه ای و سپاه فحش است؟

مارس 11, 2023

پشت پرده ماجرای کوتاه آمدن از این شعار در زاهدان چیست؟ محسن میرلاشاری قبل از هر چیز باید گفت که کلمه «مرگ» در ادبیات دینی یک فحش نیست، در همه کتابهای دینی از مردم خواسته شده که «مرگ» را به عنوان یک پدیده که همه انسانها روزی دچارش میشوند یاد کنند، تا از این طریق […]