اعدام های انتقام جویانه را شدیدا محکوم می کنیم!

اعدام های انتقام جویانه را شدیدا محکوم می کنیم!

اعدام نوید افکاری کشتی گیری که در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد، نشانه آشکاری از بی پروایی رژیم ایران به حقوق بشر و زیر پا گذاشتن کنوانسیون های بین المللی است.

این قتل در شرایطی انجام شد که شاهدان کذایی ماجرا عقب نشینی کرده و نامبرده بدون آخرین دیدار با خانواده و به طور ناگهانی با داشتن آثار شکنجه بر بدن وی اعدام گردید.

مشابه این واقعه پیشتر در بلوچستان به نیز کرات اتفاق افتاده است، اعدام انتقام جویانه 16 زندانی بلوچ در آبان 1392 و …

Read More »