اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

ملت بلوچ، ملل تحت ستم منطقه و آزاداندیشان سراسر جهان!

تاریخ ما گواه است که سرزمین وسیع بلوچستان در طول قرنها توسط حکمرانان مقتدر بلوچ اداره می شده است. اما نیروهای استعمارگر بریتانیا با کمک دولتهای تحت نفوذ خود در منطقه این سرزمین تاریخی را تجزیه و تقسیم کردند تا بر ملت بلوچ راحت تر حکومت کرده و منابع طبیعی و معادن ملی ما  را به یغما ببرند.

 بلوچستان غربی نه دهه قبل توسط رضا میرپنج اشغال شد و …

Read More »