سواحل بلوچستان صحنه نبرد جدید ابرقدرتها

سواحل بلوچستان صحنه نبرد جدید ابرقدرتها

در سالیان اخیر و با اهمیت یافتن فزاینده 1. دریای مکران (بلوچستان) به عنوان خط وصل خلیج فارس و اقیانوس هند 2. دکترین نظامی توسعه نیروی دریایی برای جمهوري اسلامی، چابهار و جاسک اهمیت فراوانی یافتند. با شروع پروژه گوادر در بلوچستان شرقی (پاکستان) توسط چین، و نگرانی آمریکا و هند در این خصوص ، اهمیت چابهار چند برابر شد، و با آغاز عرضه چابهار در سطح بین المللی برای حضور نظامی و سرمایه گذاری و باز شدن پای روسیه ، کشف نفت و گاز …

Read More »