آرشیو

ما امنیت نداریم! (ملک محمد اعظم بلوچ)

ما امنیت نداریم! (ملک محمد اعظم بلوچ)

می 29, 2022

نود و اندی سال است که امنیت از بلوچستان رخت بر بسته است و در طول این سالها ملت بلوچ ناامنی را تجربه کرده است. امنیت جانی، امنیت روانی و امنیت اقتصادی از مهمترین شاخصه های امنیت اجتماعی هستند که در حکومت های استعمارگر شاه و شیخ ملت بلوچ از آن محروم بوده است. نبود […]

بلوچستان و سیستان برای غیربومیان از امنیت بالایی برخوردار است

بلوچستان و سیستان برای غیربومیان از امنیت بالایی برخوردار است

مارس 8, 2022

معاونت حقوق عامه دادستان دزاپ گفت: «بلوچستان و سیستان از امنیت خوب و پایداری برخوردار است و نباید بحث ناامنی در رسانه‌ها مطرح شود.» به گزارش رصد بلوچستان، ابوالفضل احمدزاده معاونت حقوق عامه دادستان دزاپ در حالی از امنیت خوب و پایدار در بلوچستان و سیستان خبر داده که روزانه شماری از بلوچ ها توسط […]

ما امنیت نداریم!

ما امنیت نداریم!

فوریه 20, 2022

نود و اندی سال است که امنیت از بلوچستان رخت بر بسته است و در طول این سالها ملت بلوچ ناامنی را تجربه کرده است. امنیت جانی، امنیت روانی و امنیت اقتصادی از مهمترین شاخصه های امنیت اجتماعی هستند که در حکومت های استعمارگر شاه و شیخ ملت بلوچ از آن محروم بوده است. نبود […]