آرشیو

ششمین برنامه تپاکی گفتگو با آگری اسماعیل نژاد

ششمین برنامه تپاکی گفتگو با آگری اسماعیل نژاد

نوامبر 15, 2020

ششمین برنامه «تپاکی» آگری اسماعیل نژاد – حزب دمکرات کردستان ایران در ششمین برنامه سیاسی آگاهی بخش به ملت بلوچ از حزب دمکرات کردستان ایران جناب آگری اسماعیل نژاد عضو کمیته روابط داخله حزب ، دعوت شده تا برنامه های سیاسی این حزب ‌ را برای مخاطبان تشریح کنند. لینک مشاهده کامل برنامه از یوتیوب […]