گامی سرنوشت ساز در مبارزات معاصر بلوچستان – بهمن بلوچ

گامی سرنوشت ساز در مبارزات معاصر بلوچستان – بهمن بلوچ

بعد از استعمار بلوچستان توسط رژیم پهلوی همواره بیدارگران و مبارزان برای حق‌طلبی برخاسته و بسیاری جان خود را در این راه فدا کرده‌اند.

می‌توان گفت در این مبارزات، چند نکته از دید مبارزان بلوچ پنهان مانده است؛ از جمله توجه به بیداری، آگاه سازی عمومی و همراه سازی ملت بلوچ و دیگر برنامه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مطرح کردن این حق‌خواهی‌ها در مجامع بین‌المللی.

در این برهه‌ی حساس از تاریخ بلوچستان، نیاز بود که کمبودهای مبارزات قبلی جبران و گام‌های جدیدی برداشته شود.

پس از تأسیس سازمان …

Read More »

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

اعلام موجودیت حزب “بلوچستانء راجی تپاکی”

ملت بلوچ، ملل تحت ستم منطقه و آزاداندیشان سراسر جهان!

تاریخ ما گواه است که سرزمین وسیع بلوچستان در طول قرنها توسط حکمرانان مقتدر بلوچ اداره می شده است. اما نیروهای استعمارگر بریتانیا با کمک دولتهای تحت نفوذ خود در منطقه این سرزمین تاریخی را تجزیه و تقسیم کردند تا بر ملت بلوچ راحت تر حکومت کرده و منابع طبیعی و معادن ملی ما  را به یغما ببرند.

 بلوچستان غربی نه دهه قبل توسط رضا میرپنج اشغال شد و …

Read More »