آرشیو

چگونه استعمار راه های مبارزه ملی را می بندد؟ (امیر بلوچ)

چگونه استعمار راه های مبارزه ملی را می بندد؟ (امیر بلوچ)

آوریل 29, 2022

با نگاهی گذرا به تاریخ جباران و دیکتاتور های بسیاری را می توان یافت که طومار ظلم و ستم آنان توسط مظلومان و پا برهنه گان در هم پیچیده شده است. اما چگونه است که در بلوچستان جمع کثیری از مردم در برابر ظلم و جور ولایت فقیه بی تفاوت هستند؟! مردمی که جوانانشان قتل […]

ما تاچه اندازه آماده ایم؟

ما تاچه اندازه آماده ایم؟

آوریل 13, 2022

ما تا چه اندازه آماده ایم جهت قبول آنچه به نفع یا ضرر ماست در آینده؟گاهی باید بی پرده سخن گفت تابه عمق فاجعه یا فایده پی برد.تا چه اندازه ما خود را برای قبول سرنوشتمان اماده و چگونه می خواهیم از آن استقبال کنیم.انچه که باید اتفاق بیافتد بدون دخالت یا با دخالت ما […]

آیا جنگ بلوچها با قدرتهای استعماری باعث وضعیت کنونی بلوچستان است؟

آیا جنگ بلوچها با قدرتهای استعماری باعث وضعیت کنونی بلوچستان است؟

مارس 21, 2022

اخیراً یکی از تحصیلکردگان بلوچ دیدگاهی مطرح نمود که مرا به تعجب واداشت. وی میگفت: علت فقر و مشکلات بلوچستان این است که با انگلیس و پرتغالی ها و دیگر نیروها و قدرتهای استعماری جنگیدند ، اگر این اتفاق نمی افتاد وضعیت ما بهتر میبود، به همین خاطر بهتر است این بار با چین کنار […]

از رویا تا واقعیت؛ ارتقای شاخص سرانه فضای آموزشی در بلوچستان و سیستان

از رویا تا واقعیت؛ ارتقای شاخص سرانه فضای آموزشی در بلوچستان و سیستان

فوریه 20, 2022

مقامات جمهوری اسلامی دوباره با گفتار درمانی از ارتقای شاخص های آموزشی در بلوچستان و سیستان خبر دادند. به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی هر ساله از ارتقای شاخص های آموزشی، حذف مدارس کپری و توجه بیشتر به زیرساخت های آموزشی و بهداشتی در بلوچستان و سیستان خبر میدهد اما هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده […]

قهارخان یا عقاب کوهی لقب کدام حاکم بلوچستان بود؟!

قهارخان یا عقاب کوهی لقب کدام حاکم بلوچستان بود؟!

ژانویه 28, 2022

بعد از کشته شدن میراحمدخان،میرعبداللہ خان در سال 1716 میلادی بر تخت کلات نشست. آخوند محمدصالح وزیر و دیگرسردارھای بلوچ کہ در آن زمان در کلات حاضر بودند، در مقابل میرعبداللہ خان سر تسلیم فرود آوردند. صبح روز دوم با جمع شدن در محل میری کلات آنھا میرعبداللہ خان را بہ عنوان خان کلات تعیین […]

نقشه مملکت بلوچستان

نقشه مملکت بلوچستان

ژانویه 26, 2022

هر انسانی به کشور و سرزمینش افتخار میکند اما صدسال قبل و بعد از اشغال بلوچستان توسط رضاخان پالانی سرزمین ما تکه تکه شد و مناطق بسیاری را از بلوچستان جدا کردند. اکنون فکر احیای دوباره دولت ملی بلوچستان در حال گسترش است و جوانان و مزاران بلوچ مشغول مبارزه و فعالیت برای تحقق آن […]