آرشیو

سبزل سامگی بلوچ راجء دلاں نمیران و ابدمان بوت !

نوامبر 11, 2020

سر گوں ساہ و روہ زلیں ھست سیادزند گوں ھوشام و تہاریں مرک داریت وت نیاد بے شک بلوچیء مرچیگیں ساز و زیمل ء زندگ مانگ و دیمرئی ، وتی سرجمیں جہدکارانی منتوار و جہدانی برکت ء’ توں اے جاہ رستہ و چہ گار و بیگواھی رکّتہ ، ھاس آھاں کسانیں زیمل کار بیتگ انت […]

رسول بکش زنگشاهی ، بلوچ پهلوان و هگازیانی مَزنیں استار چه ما سِست و شُت

رسول بکش زنگشاهی ، بلوچ پهلوان و هگازیانی مَزنیں استار چه ما سِست و شُت

جولای 26, 2020

هر راج ءُ مردم ءَ آهانی جندءِ هگازی، استا ، کشتکار ، جولاهگ ، مالدار ، تپنگی ءُ زند ءِ زرورتانی داب دابین مردم بیتگ اَنت۰ هگازی ءُ پهلوان هما مردم بوتگ انت که راجانی راجدپتر ءِ یات کنوک ، راجی مردین ءُ جنین شیرزالانی بامردی ءِ ستا کنوک و شنیر جنوک بیتگ انت ءُ […]

◼️شزا دیستگیں مردمانی پشتداری ء جہانی روچ !

ژوئن 27, 2020

◼️شزا دیستگیں مردمانی پشتداری ء جہانی روچ !   جون ءِ بیست و ششمی روچ ، چه میان اُستمانی سازمان ( سازمان ملل ) ءِ نیمگ ءَ شکنجه و شدت آماچیں مردمانی همتواری ءِ روچ ماں جهان نامینئگ بوته .     ماں هما ملکاں ، که اوداں گوں لٹ و کٹ و سرچوپ ءَ دارگ بَیَگ […]