آرشیو

ریشه شناسی واژه «بلوچ» 

ریشه شناسی واژه «بلوچ» 

ژانویه 7, 2024

واژه و نام کنونی «بلوچ» به شکل بلاش و بلوش، نام آخرین دودمان شاهنشاهان در امپراتوری اشکانی و تعدادی از پادشاهان و چند تن از بزرگان و سرشناسان در دوره اشکانیان و ساسانیان است. در جهان کنونی تنها ملتی که این نام در بینشان یافت میشود و دیده میشود در بین مردمان بلوچ است و […]

کتاب تاریخ بلوچستان: «جنگ نامه» اشعار ملا ولی محمد ملازهی ۱۹۰۰ میلادی

کتاب تاریخ بلوچستان: «جنگ نامه» اشعار ملا ولی محمد ملازهی ۱۹۰۰ میلادی

دسامبر 1, 2023

کتاب مهم تاریخ بلوچستان؛ «جنگ نامه» اشعار ملاولی محمد ملازهی در شرح حال وقایع بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۸ میلادی شرح و تصحیح این کتاب و اشعار با جناب عبدالوهاب آریا است که زحمت زیادی با ترتیب این اثر برای تاریخ بلوچستان کشیدند. اهمیت کتاب در  قدمت اصل جنگ نامه است که نویسنده آن متولد […]

کتاب جغرافیا و تاریخ بلوچستان نوشته۱۸۷۲ میلادی

کتاب جغرافیا و تاریخ بلوچستان نوشته۱۸۷۲ میلادی

دسامبر 1, 2023

کتاب جغرافیا و تاریخ بلوچستان (مولف مجهول) که در سال ۱۲۸۹ قمری  برابر با  1872 میلادی نوشته شده است. این کتاب یک سال بعد از ایجاد مرز گلد اسمیت  و رسمیت یافتن سلطه قاجاریه بر بخش غربی بلوچستان نوشته شده است و به نظر میرسد که مولف ایرانی و از قاجاریه بوده است. این کتاب […]

کتاب سفرنامه بلوچستان علاءالملک؛ اشاراتی در عملکرد آزادیخواهان بلوچ علیه انگلیس و قاجاریه 

کتاب سفرنامه بلوچستان علاءالملک؛ اشاراتی در عملکرد آزادیخواهان بلوچ علیه انگلیس و قاجاریه 

دسامبر 1, 2023

علاالملک (سید محمود دیبا) متولد تبریز در اوایل قرن ۲۰ میلادی در دوره قاجاریه پس از سفارت ترکیه، به حکومت کرمان رسید. در همین دوره سال ۱۹۰۱ در مقام حاکم کرمان و بلوچستان سفری به بلوچستان رفت و آن را نوشت و اکنون این کتاب به نام «سفرنامه بلوچستان» شناخته میشود. ظاهرا این رویه آن […]

اثر مهم تاریخ بلوچ کوردگال نامک ، آخوند صالح بلوچ

اثر مهم تاریخ بلوچ کوردگال نامک ، آخوند صالح بلوچ

نوامبر 12, 2023

نسخه pdf کتاب کوردگال نامک اثر آخوند صالح هم اکنون تقدیم عموم میشود. این کتاب در سال ۱۶۵۹ میلادی برابر با ۱۰۷۰ ه.ق نگارشش به پایان رسیده است. آخوند صالح وزیر اعلی میرکبیر احمدخان (۱۶۶۶م) شاه بلوچستان از سلسله خانات کلات و سه پادشاه بعد از وی بوده است. وی بخاطر اینکه فردی دانشمند، با […]