آرشیو

امپراتوری کوروش مایه مباهات یا سبب بدنامی؟!

امپراتوری کوروش مایه مباهات یا سبب بدنامی؟!

فوریه 15, 2023

بنظر شما کوروش در اشغال کشورها برای برپایی امپراتوری خود، خون چند میلیون نفر را بر زمین ریخته است؟آیا ظلم پادشاهان و تاریخ امپراتوری هایی که بر خون انسان ها ساخته شده در دنیای امروز میتواند مایه افتخار و مباهات باشد؟آیا مردم آلمان امروز از اشغال کشورهای اروپایی توسط هیتلر احساس افتخار دارند؟پس چرا فارس […]

تشابه وضعیت بردگان قبل از لغو برده‌داری در آمریکا و وضعیت ملت بلوچ در مستعمره ای به نام بلوچستان

تشابه وضعیت بردگان قبل از لغو برده‌داری در آمریکا و وضعیت ملت بلوچ در مستعمره ای به نام بلوچستان

فوریه 15, 2023

پرچا بلوچ ءِ گون ءَ گُلامیں راجانی پیم ءَ پیش کا اَنت ؟ چرا با بلوچ مانند بردگان رفتار می‌کنند ؟ گُلامی ( بردہ داری ) ءِ گال ءَ اَگاں ماں دامگ ءَ ( اینترنت ) ءَ شوھاز ( سرچ ) بہ کن ئے تئی دیم ءَ ھما بُت ءُ اَکس کا اَنت کہ بلوچ […]

تاریخچه مبارزات رضا پهلوی؛ بخشی از مشکل یا بخشی از راه‌حل؟!

تاریخچه مبارزات رضا پهلوی؛ بخشی از مشکل یا بخشی از راه‌حل؟!

فوریه 15, 2023

جناب پهلوی زمینی نیست که زیر پا نگذاشته باشد، نیازموده باشد یا روی آن کاری نکرده باشد؛ در شورای ملی آویزان رفسنجانیستها و خاتمی‌چیان شد و به شکست انجامید؛ در فرشگرد آویزان دفتر تحکیم وحدتی‌ها و انجمن اسلامی دانشگاه تهران شد و باز هم شکست خورد؛ در پروژه ققنوس آویزان شخصیت های آکادمیک و دانشگاهی […]

اهمیت نماد در مبارزه

اهمیت نماد در مبارزه

فوریه 6, 2023

استفاده از نماد بلوچستان نشان فکر انقلابی و خواسته شما برای تغییر بزرگ است با تحلیل جامعه شناختی میتوان به معنا، مفهوم، نقش، جایگاه و کاربرد نمادها در زندگی پی برد. زندگی اجتماعی بشر بدون نماد و نشانه، امکان تداوم ندارد. به طورکلی، عرصه ای از زندگی بشر را نمی توان سراغ گرفت که نمادین […]

مشروط کردن تشکیل ائتلاف به التزام به تمامیت ارضی ، ایران را بسوی تجزیه می‌برد

مشروط کردن تشکیل ائتلاف به التزام به تمامیت ارضی ، ایران را بسوی تجزیه می‌برد

ژانویه 29, 2023

بخشی از اپوزیسیون ایرانی، به ویژه در خارج از کشور، تشکیل ائتلاف علیه ج.ا را مشروط‌ به اعلام التزام به تمامیت ارضی، به ویژه از سوی احزاب کردستانی، کرده‌اند. این متن توضیح‌ می دهد که چرا این شرط‌ ضد‌ دموکراتیک، و ضد انقلاب زنزندگیآزادی است و از قضا ایران را به سوی تجزیه سوق می […]

خالی بودن پرچم شیروخورشید از نمادهای زنانه

خالی بودن پرچم شیروخورشید از نمادهای زنانه

ژانویه 28, 2023

زنان چرا باید از پرچم با نمادی حمایت کنند که هیچ حقی برای آنان در آن درنظر گرفته نشده است؟ پرچم شیر خورشید که سلطنت طلبان و مجاهدین خلق از آن استفاده میکنند نمادی دارد با شیر نری که شمشیری در دست دارد؛ طراحی نماد شیر و شمشیر زمانی صورت گرفته که تصورات در باره […]