آرشیو

کاملترین گزارش جانباختگان جمعه خونین زاهدان و خاش

کاملترین گزارش جانباختگان جمعه خونین زاهدان و خاش

نوامبر 3, 2023

-تاریخ انتشار گزارش: ۱۲ آبان ۱۴۰۲  این گزارش که کاملترین و دقیق ترین گزارش در خصوص شهدای مربوط به جمعه خونین زاهدان و‌خاش است، همزمان با سالگرد جمعه خونین خاش منتشر می گردد. این گزارش حاصل تلاش های فعالان میدانی و همکاران گرامی و تیم رصد بلوچستان است که برای تهیه  دقیق ترین اسامی و […]

سخنرانی حبیب الله سربازی در کنفرانس کانادا و بررسی وضعیت سیاسی بلوچستان و دلیل جنبش ماهو بلوچ

سخنرانی حبیب الله سربازی در کنفرانس کانادا و بررسی وضعیت سیاسی بلوچستان و دلیل جنبش ماهو بلوچ

مارس 27, 2023

حبیب الله بلوچ گوشتانک کانادا کنفرانس تها، بلوچستانءِ هنوگیں جاور و ماهو بلوچ زرمبش و آی اے سبب – ۱۸ مارس ۲۰۲۳- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ سخنرانی حبیب الله سربازی در کنفرانس کانادا و بررسی وضعیت سیاسی بلوچستان و دلیل جنبش ماهو بلوچ – ۱۸ مارس ۲۰۲۳- ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ………………………………………………………………………………………………………… حبیب الله سربازی: پیامی که […]