آرشیو

رژیم ولایت فقیه با قطع و سوزاندن درختان بلوچستان به دنبال چیست؟

رژیم ولایت فقیه با قطع و سوزاندن درختان بلوچستان به دنبال چیست؟

مارس 17, 2022

در سالهای اخیر شاهد آتش گرفتن نخلستان‌ها و درختان کهنسال در مملکت بلوچستان بوده ایم اما اخیراً گجر در تبانی با مزدوران محلی خود قطع درختان را نیز در دستور کار خود قرار داده است. نقش اهمیت و جایگاه پوشش گیاهی در محیط زیست بر اندیشمندان این حوزه پوشیده نیست اما چرا در تمامی جغرافیای […]

مصادره ۱۳۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی

مصادره ۱۳۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی

مارس 13, 2022

استاندار غیربومی بلوچستان از مصادره ۱۳۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی جهت واگذاری زمین های بلوچستان به غیربومیان، ۱۳۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ را مصادره کرده است. مصادره زمین های مردم بلوچ در حالی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی قصد […]

پروژە تراژدی سیاە

پروژە تراژدی سیاە

مارس 10, 2022

قدرت گیری رضا پالانی ( #پهلوی ) در جغرافیای ایران، تفکرات فاشیستی و شووینیستی که از غرب و به خصوص آلمان نازی به ایران وارد شده بود ، با یک سیاست رسمی و دولتی در زیر نام {تراژدی سیاه} شروع میشود و برنامه قتل عام فرهنگی ملل غیر فارس در پس پرده ماموریت ساواک به […]

قانون ایران بر تضییع حقوق زن وضع شده است

قانون ایران بر تضییع حقوق زن وضع شده است

فوریه 19, 2022

هیچ قانونی برای حمایت از زنان و بررسی “قتل ناموسی” وضع نشده، حتی جرم برای قاتلان درنظر گرفته نشده است! جای تأسف دارد…! آمار قتل های ناموسی را افشا نمیکنند، و با بی توجهی از کنار مساله‌ای که جامعه را به آشفتگی کشانده رد میشوند.تعداد زیادی از زنان قربانی “قتل‌های ناموسی “میشوند هر ساله شاهد […]

جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن!

جمهوری اسلامی را از ذهنت پاک کن!

فوریه 12, 2022

قوانین استعمارگران در طول تاریخ یکسان بوده؛ آنها همواره اذهان مردم را هدف خود قرار داده‌اند.ملتی که ذهنش اسیر شد و بردگی را پذیرفت برای آزادی تلاشی نخواهد کرد.هریت زن آزادی خواه سیاهپوست که بردگان را از آمریکا فراری میداد بزرگترین چالش خود را فهماندن این موضوع به بردگان بیان میدارد که شما را خدا […]

با حوصله ، مطالعه بفرمایید؛

با حوصله ، مطالعه بفرمایید؛

فوریه 10, 2022

من فرمانده کل قوا هستم. ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و همه نهادهای نظامی و امنیتی زیر نظر من هستند. تمام فرماندهان را من انتخاب می‌کنم.فرمان جنگ یا صلح را من صادر می‌کنم، چون تفنگ دست ماست.رئیس قوه قضائیه که می‌تواند ریشۀ هر فساد و تخلفی را درجا بخشکاند من انتخاب می‌کنم.دوازده عضو شورای نگهبان […]