آرشیو

سخنان دروغ خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه ۴ دهه پیش.

سخنان دروغ خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه ۴ دهه پیش.

ژانویه 17, 2022

بشر در اظهار نظر خودش آزاد ا ست. اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. مطبوعات در نشر همه‌ حقایق و واقعیات آزادند. در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار […]

جامعه‌ای که زنانش مورد تبعیض جنسیتی باشند پیشرفت نمی کند!

جامعه‌ای که زنانش مورد تبعیض جنسیتی باشند پیشرفت نمی کند!

می 7, 2021

(✍🏼 مهناز بلوچ) بلوچستان سرزمینی با پیشینه چند هزارساله و طی قرون، حکومت های مستقل شاهان و حاکمان بسیاری به خود دیده است تا زمانی که بعضی کشورهای استعمارگر برای حفظ منافع هرچه بیشترشان بلوچستان را تقسیم کردند و سرزمین بزرگ بلوچستان به سه قسمت و در سه کشور جای گرفت.تا اینکه رضا میر پنج […]