با اعتصاب سراسری رژیم را در مورد جنایت سراوان پاسخگو کنیم !

با اعتصاب سراسری رژیم را در مورد جنایت سراوان پاسخگو کنیم !

بار دگر سپاه تروریستی در بلوچستان جنایت آفرید و شماری از فرزندان بی دفاع و زحمتکش بلوچستان را بیرحمانه به رگبار بست و به خاک و خون کشاند.

کشتار روز گذشته ۴ اسفند ۹۹ سوختبران بلوچ بوسیله تفنگچیان خامنه ای در مرز سراوان که صرفا به دنبال لقمه ای نان بودند، جنایتی هولناک است که بعنوان نمونه ای از وحشیگری نظامیان بیگانه در تاریخ ثبت خواهد شد.مسئولیت این جنایت بعهده شخص علی خامنه ای، نیروهای سپاه تروریستی پاسداران و استانداری بلوچستان به عنوان پشتیبان “طرح رزاق …

Read More »