آرشیو

نسب میرهای بلوچ موسوم به کرد ها در خاش PDF

نسب میرهای بلوچ موسوم به کرد ها در خاش PDF

نوامبر 2, 2023

مقاله و کتابچه موسوم به «نسب کردهای خاش و تصحیح روایت نادرست» اثر حبیب الله بلوچ سربازی است که به موضوع نسب این طایفه با روشنی کتابهای مهم تاریخی می پردازد و این روایت که کردهای خاش، سرباز، مهگس و بزمان را به حسین کرد شبستری می رسد رد می کند. این مقاله دریچه خوبی […]

کتاب مسابقه سایه ها  

کتاب مسابقه سایه ها  

نوامبر 2, 2023

یکی از آفت های تاریخ نویسی ایرانیان معاصر، تاثرات ناسیونالیستی است که به وضوح در نگارش کتاب ها مشاهده می شود، بسیاری از این تاریخنگاران عامدانه تلاش کردند که حقایق مهمی از تاریخ را  پنهان کرده و یا وارونه جلوه دهند. یکی از این مسائل بحث استقلال  بلوچستان است. عمدتا تاریخ نگاران معاصر ایرانی تلاش […]

کتاب صعود و سقوط حکومت بلوچستان – اوایل قرن ۲۰ میلادی – فایل pdf

کتاب صعود و سقوط حکومت بلوچستان – اوایل قرن ۲۰ میلادی – فایل pdf

نوامبر 2, 2023

حکومت بارانزهی یا بارکزهی سلسله حکومتی مستقلی در بلوچستان غربی (1907 -1928 میلادی برابر با 1286 – 1307 شمسی) است که با تصرف قلعه های پهره و بمپور و اخراج نیروهای قاجار از بلوچستان توسط میر بهرام خان باران زهی ایجاد شد و پس از مرگ او توسط میر دوست محمد خان دومین حاکم‌ این […]