آرشیو

دومین کنگره حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی برگزار گردید PDF

دومین کنگره حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی برگزار گردید PDF

می 12, 2024

پس از گذشت چهار سال از تاسیس بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل، طبق اساسنامه دومین کنگره حزب تحت شرایط امنیتی  با موفقیت برگزار گردید. پیشینه مبارزاتی مجموعه ھای حزب به سال ۱۳۹۲ هجری شمسی برمیگردد که برخی از بنیانگذاران حزب و در راس آنھا حبیب الله بلوچ کمپین فعالین بلوچ را تاسیس کرد و این […]

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

پیام حزب کومله زحمتکشان کردستان در پی حمله ایران و پاکستان به بلوچستان

ژانویه 19, 2024

ملت بلوچ قربانی دو حکومت فاشیستی در روزهای گذشتە حکومتهای اسلامی ایران و پاکستان با شعار اللە اکبر یکی بە بهانەی حملە بە دشمنانش و دیگری در انتقام این حملە، مردم بلوچستان را آماج حملەی تروریستی قرار دادند. متاسفانە در این حملات چندین شهروند بلوچ از جملە تعدادی کودک جانشان را از دست دادند.  حکومتهای […]

طرح جاگزین بلوچستان راجی تپاکی همراه با تحریم انتخابات رژیم

طرح جاگزین بلوچستان راجی تپاکی همراه با تحریم انتخابات رژیم

ژانویه 14, 2024

حزب بلوچستان راجی تپاکی انتخاباتهای سابق رژیم را تحریم کرده و انتخابات نمایشی پیش روی مجلس را نیز تحریم میکند؛ چرا که در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی و نظام استعماری کنونی بلوچ به حقوق خود دست پیدا نمیکند. ما همزمان با تحریم انتخاباتهای رژیم طرحی جایگزین برای انتخاب مردم ارائه کرده ایم.  طرح ذیل، طرحی […]

کتاب مساله بلوچستان

کتاب مساله بلوچستان

نوامبر 2, 2023

کتاب مساله بلوچستان تلاش دارد که ریشه اصلی مشکلات بلوچستان را یافته و راه حل آنها را بیان کند. این کتاب علیرغم اختصار در خصوص بیان اصل مشکل و ارایه راهکار واقعی بسیار جدی به مساله می پردازد و تلاش دارد خواننده را به واقعیت آنچه بر بلوچستان گذشته و اکنون میگذرد آگاه کند. این […]

چهار زاویه تظاهرات های بلوچستان

چهار زاویه تظاهرات های بلوچستان

اکتبر 30, 2023

چهار زاویه تظاهرات های بلوچستان تظاهرات های بلوچستان خصوصا در یکسال اخیر از مهرماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲ را باید با بررسی چهار زاویه مورد مطالعه قرار داد. ۱. ملت بلوچ ۲. حاکمیت ۳. مولوی عبدالحمید ۴. احزاب سیاسی ۱. ملت بلوچمردم در بلوچستان سالهاست به گونه های مختلف زیر سرکوبی سیستماتیک بوده و هستند. […]

شرکت در دو تظاهرات برلین و استکهلم

شرکت در دو تظاهرات برلین و استکهلم

می 20, 2023

حزب بلوچستان راجی تپاکی امروز ۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ می ، در راستای حمایت از ملت های تحت ستم در تظاهراتهای برلین و استکهلم که به همین منظور توسط فعالان ملتها برگزار شده بودند، مشارکت نمود. تظاهرات برلین به نام «آزادی و عدالت و حکومت ملی» توسط فعالان ترک جهت انعکاس بیشتر فریاد ملتهای تحت ستم […]