آرشیو

حقوق زنان در کشور تبعیض زده ایران. (مهشان بلوچ)

حقوق زنان در کشور تبعیض زده ایران. (مهشان بلوچ)

آوریل 16, 2022

هر روز شاهد بی عدالتی و فضای ناامن برای زنان و دختران در سرتاسر جغرافیا ایران هستیم؛ کشوری که حاکمانش خود را حامی زنان می‌دانند و در واقع عکس آن را به اجرا می‌گذارند. براساس گزارشات شکاف جنسیتی مجمع جهانی از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان […]

قانون ایران بر تضییع حقوق زن وضع شده است

قانون ایران بر تضییع حقوق زن وضع شده است

فوریه 19, 2022

هیچ قانونی برای حمایت از زنان و بررسی “قتل ناموسی” وضع نشده، حتی جرم برای قاتلان درنظر گرفته نشده است! جای تأسف دارد…! آمار قتل های ناموسی را افشا نمیکنند، و با بی توجهی از کنار مساله‌ای که جامعه را به آشفتگی کشانده رد میشوند.تعداد زیادی از زنان قربانی “قتل‌های ناموسی “میشوند هر ساله شاهد […]

احمد علم‌الهدی: “هندسه دینی در حضور زنان در ورزشگاه رعایت نشد!”

احمد علم‌الهدی: “هندسه دینی در حضور زنان در ورزشگاه رعایت نشد!”

ژانویه 29, 2022

احمد علم الهدی در اظهارات جدیدی گفته هندسه دینی در حضور زنان در ورزشگاه رعایت نشده است. به گزارش رصد بلوچستان، احمد علم الهدی نماینده خامنه‌ای، در خطبه‌های نماز جمعه مشهد اظهار کرده که هندسه دینی در حضور زنان در ورزشگاه رعایت نشده است. علم الهدی با بیان اینکه در بازی دیروز ایران و عراق، […]

سازمان همدلیں بانُکاں، در راستای آگاهی بخشی به زنان و دختران بلوچ و دفاع از حقوق آنها در سال ۹۸ تاسیس و فعالیت در حوزه زنان را آغاز کرده است

سازمان همدلیں بانُکاں، در راستای آگاهی بخشی به زنان و دختران بلوچ و دفاع از حقوق آنها در سال ۹۸ تاسیس و فعالیت در حوزه زنان را آغاز کرده است

آوریل 4, 2021

زنان بلوچ حقوق،استعداد ها و قابلیتهایی دارند که باید دیده شوند؛ جامعه سنتی بلوچ از یک طرف از زنان حمایت و از سویی حقوق آنها را نقض کرده است و برای احقاق حق زنان لازم است که برای آگاهی بخشی در جامعه بلوچستان کار بیشتری انجام شود. زن همیشه در جامعه بلوچستان مورد احترام بوده […]