کودک کشی تفنگچیان خامنه ای در بلوچستان اِشغالی همچنان اِدامه دارد!

کودک کشی تفنگچیان خامنه ای در بلوچستان اِشغالی همچنان اِدامه دارد!

(✍️ محمد کريم بلوچ)

کودک کشی از جمله جنایات تکاندهنده ماموران اشغالگرگجر و تفنگچیان علی خامنه ای دربلوچستان است۰اتفاقی نیست که کودک کشان گجر مرتضی کوچک، حسنا سه ساله، رویا سارانی، عبدالغفار جدگال، میثم پنج ساله و دهها کودک بلوچ را از ناحیه سر و قلب وحشیانه هدف گلوله قرار داده به شهادت می رسانند۰

کودک کشی یک تاکتیک ضدانسانی و جزئی از جنگ نظامی ـ روانی بیگانگان علیه ملت مقاوم_بلوچ است که از زمان اشغال سرزمین بلوچستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد۰ شهید میثم نارویی …

Read More »