سواحل بلوچستان صحنه نبرد جدید ابرقدرتها

سواحل بلوچستان صحنه نبرد جدید ابرقدرتها

در سالیان اخیر و با اهمیت یافتن فزاینده 1. دریای مکران (بلوچستان) به عنوان خط وصل خلیج فارس و اقیانوس هند 2. دکترین نظامی توسعه نیروی دریایی برای جمهوري اسلامی، چابهار و جاسک اهمیت فراوانی یافتند. با شروع پروژه گوادر در بلوچستان شرقی (پاکستان) توسط چین، و نگرانی آمریکا و هند در این خصوص ، اهمیت چابهار چند برابر شد، و با آغاز عرضه چابهار در سطح بین المللی برای حضور نظامی و سرمایه گذاری و باز شدن پای روسیه ، کشف نفت و گاز …

Read More »

کنترل چین بر سواحل و بنادر بلوچستان علیه منافع ملت بلوچ است

کنترل چین بر سواحل و بنادر بلوچستان علیه منافع ملت بلوچ است

◼️کنترل چین بر سواحل و بنادر بلوچستان علیه منافع ملت بلوچ است!

ملت تحت ستم بلوچ، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای بی طرف:

سپاه تروریستی پاسداران، جمهوری اسلامی ایران و در راس آن علی خامنه ای کنترل سواحل و بنادر بلوچستان و همچنین بهره برداری از منابع طبیعی و معادن متعلق به میلیونها بلوچ را بر اساس قراردادی 25 ساله به کشور چین و شرکت های دولتی آن کشور واگذار کرده اند.بر اساس قوانین جهانی و موازین بین المللی حق مالکیت بر …

Read More »